การจัดส่งสินค้า

  1. การจัดส่งสินค้า
   – จัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย
  2. ระยะเวลาในได้รับสินค้า
   – ได้รับใน 1-2 วัน (ไม่รวมวันจัดส่ง)
  3. เวลาตัดรอบการแจ้งชำระเงิน
   – แจ้งชำระเงินก่อน 10.00 น.จัดส่งสินค้าในวันนั้นๆ
   – แจ้งชำระเงินหลัง 10.00 น.จัดส่งสินค้าในวันถัดไป
   – จัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์-ศุกร์
  4. ระบบจะส่งรหัสติดตามพัสดุทาง Email และ SMS
  5. เมื่อพัสดุถูกจัดส่งเข้าระบบขนส่งแล้ว จะอยู่เหนือการควบคุมของเรา แต่หากเกิดปัญหาล่าช้า, มีเหตุสุดวิสัยในการขนส่ง ทางเรายินดีช่วยติดตามสินค้าอย่างสุดความสามารถ

หมายเหตุ : เราให้ความสำคัญเรื่องความรวดเร็วของผู้ให้บริการขนส่ง ดังนั้นในอนาคตหากเจอปัญหาการจัดส่งล่าช้าที่มาจากทางบริษัทขนส่ง เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่งอีก ซึ่งเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบอีกครั้งที่นี่