ช่องทางการชำระเงิน

ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้ในขั้นตอนการสั่งซื้อดังนี้

  1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ช่องทางการชำระเงิน 1
  2. ชำระผ่านบัตรเครดิต  ช่องทางการชำระเงิน 2 ช่องทางการชำระเงิน 3 ช่องทางการชำระเงิน 4
  3. ชำระผ่าน Rabbit LINE Pay ช่องทางการชำระเงิน 5