1. กรณีสินค้ามีตำหนิหรือเกิดปัญหาใดๆจากทางร้าน ลูกค้าสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 3 วันหลังได้รับสินค้า หากเกินกว่า 3 วันทางร้านขอปฎิเสธการคืนเงิน
  2. สินค้าที่มีตำหนินั้นต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้น มิฉะนั้นทางร้านขอปฎิเสธการขอคืนเงิน
  3. การคืนเงินจะเกิดขึ้นหลังจากที่ลูกค้าส่งสินค้านั้นๆกลับมาทางร้าน เมื่อทางร้านได้รับสินค้านั้นๆแล้วจะทำการตรวจสอบสภาพสินค้าก่อน หากสินค้าอยู่ในสภาพตรงกับเงื่อนไข ทางร้านจะทำการคืนเงินให้กับลูกค้าพร้อมกับค่าขนส่งที่ส่งสินค้ากลับมา
  4. แต่หากทางร้านตรวจสอบสภาพสินค้าแล้ว พบว่าสภาพสินค้าไม่ตรงตามเงื่อนไข ทางร้านมีสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินให้กับลูกค้า รวมถึงค่าขนส่งกลับมาด้วย และหากลูกค้าต้องการให้ทางร้านส่งสินค้านั้นกลับไป ลูกค้าต้องทำการชำระเงินค่าขนส่งสินค้าๆเองอีกครั้ง
  5. กรณีได้รับสินค้าผิดสี ผิดไซส์ ผิดแบบ ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของทางลูกค้าเอง ทางร้านขอปฎิเสธการขอคืนเงิน