นโยบายความเป็นส่วนตัว

เงื่อนไขการใช้งาน - นโยบายความเป็นส่วนตัว

  1. การจัดส่งสินค้าของเรามี 2 แบบ คือ โดยบริษัทขนส่งเอกชนและพัสดุไปรษณีย์ - บริษัทขนส่งเอกชนชั้นนำ เช่น alphaFAST, Flash Express, Kerry Express - ไปรษณีย์ลงทะเบียน & ไปรษณีย์ EMS
  2. ระยะเวลาในการจัดส่งและได้รับสินค้า - บริษัทขนส่งเอกชน โดยมาตรฐานจะได้รับใน 1-2 วัน (ไม่รวมวันจัดส่ง) - ไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยมาตรฐานจะได้รับใน 2-4 วัน (ไม่รวมวันจัดส่ง) - ไปรษณีย์ EMS โดยมาตรฐานจะได้รับใน 1-2 วัน วัน (ไม่รวมวันจัดส่ง)
  3. การตัดรอบแจ้งชำระเงินเพื่อจัดส่งสินค้า - หากลูกค้าแจ้งชำระเงินก่อน 10.00 น.จัดส่งสินค้าในวันนั้นๆ - หากลูกค้าแจ้งชำระเงินหลัง 10.00 น.จัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป - งดจัดส่งสินค้าในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  4. ระบบจะส่งรหัสติดตามพัสดุให้ลูกค้าตามช่องทางที่สั่งซื้อ
  5. เมื่อสินค้าได้ถูกจัดส่งเข้าระบบขนส่งแล้ว หากเกิดปัญหาล่าช้าหรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ลูกค้ายังไม่ได้รับสินค้า ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของเรา ทางเรายินดีช่วยติดตามสินค้าของลูกค้าอย่างสุดความสามารถ
 1. กรณีสินค้ามีตำหนิหรือเกิดปัญหาใดๆจากทางร้าน ลูกค้าสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 3 วันหลังได้รับสินค้า หากเกินกว่า 3 วันทางร้านขอปฎิเสธการคืนเงิน
 2. สินค้าที่มีตำหนินั้นต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้น มิฉะนั้นทางร้านขอปฎิเสธการขอคืนเงิน
 3. การคืนเงินจะเกิดขึ้นหลังจากที่ลูกค้าส่งสินค้านั้นๆกลับมาทางร้าน เมื่อทางร้านได้รับสินค้านั้นๆแล้วจะทำการตรวจสอบสภาพสินค้าก่อน หากสินค้าอยู่ในสภาพตรงกับเงื่อนไข ทางร้านจะทำการคืนเงินให้กับลูกค้าพร้อมกับค่าขนส่งที่ส่งสินค้ากลับมา
 4. แต่หากทางร้านตรวจสอบสภาพสินค้าแล้ว พบว่าสภาพสินค้าไม่ตรงตามเงื่อนไข ทางร้านมีสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินให้กับลูกค้า รวมถึงค่าขนส่งกลับมาด้วย และหากลูกค้าต้องการให้ทางร้านส่งสินค้านั้นกลับไป ลูกค้าต้องทำการชำระเงินค่าขนส่งสินค้าๆเองอีกครั้ง
 5. กรณีได้รับสินค้าผิดสี ผิดไซส์ ผิดแบบ ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของทางลูกค้าเอง ทางร้านขอปฎิเสธการขอคืนเงิน
เราไม่มีนโยบายส่งต่อหรือขายรายชื่อลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ หรือแม้กระทั่งอีเมล์ของลูกค้าให้บุคคลอื่น แต่เราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ให้กับผู้ให้บริการขนส่งสินค้า เพื่อการส่งมอบสินค้าอย่างถูกต้อง

เว็บไซต์ของเราติดตั้งระบบป้องกันความปลอดภัย SSL Certification หรือ Secure Sockets Layer คือ มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับ-ส่งผ่านอินเตอร์เน็ต โดยจะมีการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลด้วยระบบ SSL ซึ่งจะสังเกตได้จาก URL ขึ้นต้นด้วย https:// จากเดิมที่ใช้เพียง http:// ซึ่งเป็นรับ-ส่งข้อมูลแบบธรรมดาไม่มีการเข้ารหัสข้อมูลไว้ ทำให้สามารถถูกดักขโมย แอบดูข้อมูลหรือสับเปลี่ยนข้อมูลกลางทางจาก Hacker หรือผู้ไม่หวังดีได้

 • SSL มีส่วนสำคัญอย่างไร ? การเข้าชมเว็บไซต์จากลูกค้านั้นต้องผ่านตัวกลางมากมายกว่าจะได้รับข้อมูลจากเซิฟเวอร์ เช่น Router, Network รวมถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และผู้ให้บริการเซิฟเวอร์อีกต่างหาก ซึ่งผู้ดูแลระบบเหล่านี้จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีหากไม่มีการใช้งาน SSL ด้วยการเข้าเว็บไซต์ผ่าน https:// ซึ่งระบบ SSL จะมีหน้าที่ดังนี้
 • เข้ารหัส - ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสเพื่อป้องกันการดักฟังที่แข็งแกร่งที่สุดถึง 256 บิต (พร้อมใบรับรอง SSL เข้ารหัส 2,048 บิต) นั่นหมายถึง เมื่อลูกค้าเข้าชมเว็บไซต์และกำลังดูสินค้าในร้าน สั่งซื้อ หรือส่งข้อมูลชำระเงิน จะไม่มีใครสามารถดักฟังและรับรู้ถึงข้อมูลนั้นๆ ได้อย่างแน่นอน
 • ความสมบูรณ์ข้อมูล - ข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสนั้นจะไม่สามารถถูกเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มหรือลบออกได้ ขณะที่มีการรับ-ส่งกันผ่าน https
 • มีการรับรอง - SSL จะมีการออกใบรับรอง (SSL Certification) จากผู้ให้บริการ เพื่อเป็นการยืนยันและตรวจสอบทุกครั้งที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้เข้าถึงเว็บไซต์ที่ต้องการจริงๆ
 
ในการทำธุรกรรมออนไลน์ความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอ อย่าลืมมองหา https ด้านหน้า URL เว็บไซต์ก่อนกรอกข้อมูลสำคัญหรือทำธุรกรรมออนไลน์ นั่นเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเว็บไซต์นั้นติดตั้งระบบ SSL หรือ Single Socket Layer มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างที่มีให้เห็นกันก็คือเว็บไซต์ธนาคารต่างๆ สังเกตได้จากตรง URL ของเว็บไซต์ธนาคารเหล่านั้นจะเป็น HTTPS ทั้งสิ้น ซึ่ง https://www.babypeak.com ติดตั้งระบบ SSL สัมพันธ์กันทั้งเว็บไซต์
ผลการทดสอบความปลอดภัยจาก https://www.ssllabs.com
ระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิตของเราปลอดภัยมากแค่ไหน ?
 • ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทผู้อยู่เบื้องหลังระบบ payment ของ True Corporation บรรดาโรงแรมใหญ่ๆและร้านอาหาร เช่น The Pizza Company และยังเป็นพาร์ทเนอร์กับ Alibaba.com ยักษ์ใหญ่จากประเทศจีน
 • ผู้พัฒนาระบบนี้เป็นบริษัทแรกในไทยที่ได้ใบรับรองมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย PCI DSS 3.2 (Payment Card Industry Data Security Standards) ได้บรรลุข้อกำหนดที่ระบุใน AOC (Attestation of Compliance) และ ROC (Report of Compliance) ทุกๆปีระบบนี้จะเข้ารับการตรวจสอบความปลอดภัยตามระเบียบและข้อกำหนดของ Payment Card Industry (PCI) โดยผู้ตรวจประเมินอิสระ (Qualified Security Assessor หรือ QSA) เพื่อควบคุมมาตรฐานในการเก็บรักษา ประมวลผล และรับ-ส่งข้อมูลบัตร ให้เป็นไปตามนโยบายด้านสารสนเทศและความปลอดภัยที่กำหนดขึ้นโดยค่ายบัตรเครดิตชั้นนำของโลก
 • การสื่อสารและรับ-ส่งข้อมูลระหว่างเบราว์เซอร์ผู้ถือบัตรและเซิร์ฟเวอร์ของระบบจะมีการเข้ารหัสโดยใช้โปรโตคอล TLS การสื่อสารทั้งหมดที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะระหว่าง application server load balancer proxy หรือ database ใดๆ จะถูกเข้ารหัส SSL/TLS ทั้งสิ้น โดยการสื่อสารทั้งหมด ยังเกิดขึ้นภายใต้ subnets ที่มีการตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยอย่างดีอีกด้วย ในการเรียก API ระบบจะยอมรับการสื่อสารผ่าน HTTPS/TLS เท่านั้น
 • บัตรทุกใบที่นำมาใช้กับระบบจะมีการเข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล มาตรฐานการเข้ารหัส AES-256 ซึ่งมีความยาวบล็อกข้อมูล 256 bits และ 14 hashes ทำให้การถอดรหัสเป็นไปได้ยาก โดยข้อมูลที่มีการเข้ารหัสจะถูกเก็บที่เซิร์ฟเวอร์ซึ่งรักษาอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสูง ได้รับการตรวจตราจากผู้ดูแลระบบ และถูกป้องกันจากภัยคุกคามไว้เป็นอย่างดี ข้อมูลบัตรจะถูกถอดรหัสเมื่อถูกส่งไปยังธนาคารเพื่อใช้ชำระเงินเท่านั้น
 • ข้อมูลที่ผู้ถือบัตรกรอกลงเช็คเอาท์ฟอร์มบนหน้าเว็บไซต์หรือในแอปพลิเคชันจะถูกส่งตรงไปยังเซิร์ฟเวอร์ระบบอย่างปลอดภัยผ่านช่องทางการสื่อสาร HTTPS (TLS) ข้อมูลบัตรจะถูกแปลงเป็น Token ซึ่งสามารถนำไปใช้รับชำระเงินทันที และถูกส่งกลับไปยังเบราว์เซอร์ผู้ถือบัตรโดยตรง ไม่มีการเก็บข้อมูลใดๆไว้บนเว็บไซต์ของเราทั้งสิ้น บัตรทุกใบที่เข้าสู่ระบบจะถูกแปลงเป็น Token ทั้งหมด ไม่มีข้อมูลส่วนใดผ่านไปยังร้านค้า ระบบจะทำการเข้ารหัสข้อมูลโดยใช้ AES-256 และ symmetric encryption ก่อนจัดเก็บลง database ที่มีการเข้ารหัสอีกชั้นหนึ่งและยังถูกรักษาไว้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการคุ้มกันความปลอดภัยอย่างแน่นหนา (แม้แต่ทีมผู้พัฒนาเอง ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ได้) และข้อมูลบัตรที่จัดเก็บไว้จะถูกถอดรหัสเมื่อมีการเรียกใช้เพื่อรับชำระเงินเท่านั้น
 • Token เป็นรหัสที่มาจากการสุ่มเลือกเพื่อใช้เป็นตัวแทนของบัตรจริง เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการทำรายการซึ่งจำเป็นต้องกรอกข้อมูลบัตร token จะถูกนำมาใช้เป็นตัวแทน การใช้ token มีความปลอดภัยสูงกว่าการใช้บัตรจริงมาก เนื่องจากในการทำธุรกรรมจะต้องใช้งานร่วมกับ secret key เท่านั้น หากขาด secret key ไป token ก็เปล่าประโยชน์ บัตรเครดิตทุกใบที่ผ่านระบบจะถูกแปลงเป็น token เพื่อความปลอดภัย
ตัวอย่าง หมายเลขบัตรเครดิต: 4477-4477-4477-4477 ผู้ถือบัตร: นายกอไก่ นามสกุลขอไข่ เดือนและปีที่หมดอายุ: 10/2020 เข้ารหัส Token: tokn_5Sk3ldpwMw0pKlsTbswl2Rqo4P
 • Token สามารถนำไปใช้เพื่อรับชำระเงิน (สร้าง charge) ทันที หรือร้านค้าอาจเลือกจัดเก็บไว้ในรูปแบบ Customer ก็ได้ การจัดเก็บ Token ไว้จะอนุญาตการเก็บเงินแบบรายเดือน (recurring payment) และการชำระแบบ one-click-checkout ซึ่งผู้ถือบัตรไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลบัตรลงไปซ้ำๆ ทุกครั้งในหน้าเช็คเอาท์
 • ข้อดีของการใช้ Token ก็คือถ้า Hacker แฮกระบบของเว็บไซต์ แล้วได้ Token ไปแต่จะไม่สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้ ตรงนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความปลอดภัยของการทำระบบที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระเงินออนไลน์
ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านเว็บไซต์ กรอกง่ายไม่กี่ขั้นตอนแต่มีความปลอดภัยสูงสุด
 ซื้อรองเท้าเด็กเพียงเท่านี้การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตของท่านเพื่อซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ของเราก็เรียบร้อยโดยไม่ต้องออกจากหน้าเว็บไซต์ของเราเพื่อไปยังเว็บไซต์อื่น ไม่ต้องกลัวว่าระบบจะ error ระหว่างทางหรือไม่ จะมีผู้ไม่หวังดีคอยดักข้อมูลบัตรเครดิตของท่านระหว่างทางหรือไม่ เพราะมีความปลอดภัยสูงสุดถึง 3 ชั้น ชั้นแรกคือระบบ SSL ของเว็บไซต์เรา ชั้นที่สองคือระบบ Token ของ Payment Gateway ชั้นที่สามคือ PCI DSS 3.2 (Payment Card Industry Data Security Standards) ของเซิร์ฟเวอร์