/นโยบายการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

2017-01-07T01:22:35+00:00

เราไม่มีนโยบายส่งต่อหรือขายรายชื่อลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ หรือแม้กระทั่งอีเมล์ของลูกค้าให้บุคคลอื่น แต่เราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ให้กับผู้ให้บริการขนส่งสินค้า เพื่อการส่งมอบสินค้าอย่างถูกต้อง