Tag - ข้อดีของการอ่าน

6 ประโยชน์ที่จะได้ เมื่อเรา “อ่านหนังสือ”มากขึ้น

ปัจจุบันการอ่านไม่ได้จำกัดอยู่แค่หนังสืออีกต่อไป ในเมื่อตอนนี้เราสามารถเลือกอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนั่นเอง โดยเฉพาะ e – Book ที่มีให้เลือกอ่านมากมายหลายแนว ซึ่งเปรียบเสมือนการเปิดโลกใบใหม่และประสบการณ์ที่ดีให้กับเราอีกด้วย เรียนรู้การใช้สำนวนภาษาอย่างมีชั้นเชิง เมื่อเราอ่านบ่อยๆ จะทำให้เริ่มซึมซับการใช้ภาษาที่ถูกขัดเกลาจากเดิมให้เปลี่ยนไป...