Fish Oil หรือน้ำมันปลา ไขมันดีๆ ที่กินแล้วไม่อ้วน

เมื่อขึ้นชื่อว่าผู้หญิงแล้วได้ยินคำว่า “ไขมัน” ส่วนใหญ่มักจะร้องอี๋ส่ายหน้าทันที เนื่องจากเป็นศัตรูตัวฉกาจของการมีรูปร่างและส่วนสัดที่ด...

Continue reading