เคล็ดลับดูแลลูกน้อยจอมดื้อจอมซน

เป็นเรื่องธรรมดาที่ลูกรักของคุณพ่อคุณแม่ จะมีช่วงเวลาที่ไม่ยอมเชื่อฟัง บางครั้งอาจจะมีการแสดงออกถึงความดื้อซน ไม่ยอมมีเหตุผลต่อการกระทำ...

Continue reading