Tag - เรียนภาษา

6 ภาษาที่สามควรรู้ อัพเกรดสมองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ในขณะที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุค Marketing 4.0 และเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลเสียจนแทบวิ่งตามไม่ทัน รวมถึงหน้าที่การงานจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศมากขึ้น หากเราไม่เรียนรู้ภาษาที่สามกันไว้บ้าง อย่าว่ามีไว้ใช้แค่เพื่อสมัครงานเลยค่ะ ถ้าเราไม่มีทักษะเลยก็อาจถูกเด็กรุ่นใหม่เบียดลงได้เช่นกัน แต่จะมีภาษาอะไรที่น่าเรียนบ้าง...